Sunday, June 4, 2023
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
HomeEKONOMIKthehen bastet/ Ja kriteret për licensimin

Kthehen bastet/ Ja kriteret për licensimin

Qeveria ka bërë gati një projektligj për rikthimin e basteve sportive online, projektligj i cili tashmë është hedhur për konsultim publik. Në relacionin që shoqëron projektligjin. qëllimi kryesor i kësaj nisme është rikthimi i kategorisë së Basteve Sportive vetëm në formën Online vetëm në formën Online, me qëllim formalizimin tregut të lojërave të fatit për këtë kategori loje, duke licencuar subjekte të cilat kanë eksperiencë në ushtrimin e aktivitetit baste sportive. Prania e pikave fizike të basteve është e përjashtuar. Sipas qeverisë një tjetër arsye për rikthimin e aktivitetit, është garantimi i të ardhurave të mbledhura nga aktiviteti i basteve sportive online në mbështetjen direkte në fushën e sportit, kulturës, inovacionit dhe teknologjisë së inovacionit, por dhe financimin e programeve të mbrojtjes së lojtarit.

Kompanitë që do të licencohen do të jenë të detyruara të lënë si garanci rreth 1.5 milionë euro, një fond prej 120 000 000 (njëqin e njëzet milionë) lekësh për mbrojtjen dhe garancinë ndaj lojtarët ( në vitin e dytë bëhet jo më pak se 5% e xhiros) dhe një fond prej 50 000 000 lekësh për të garantuar shlyerjen e detyrimeve periodike ndaj AMLF-së, organit tatimor etj dhe organeve të tjera të shtetit. Në projektligj thuhet se, organizatorët e kategorisë “Baste sportive online” derdhin në llogari të Fondit të Posaçëm masën 15 % të të ardhurave bruto nga loja.”

Ligji i ri ndalon publicitetin e lojërave të fatit në median e shkruar dhe atë audiovizive.

“Projektligji rregullon publicitetin e lojërave të fatit, ku ndër risit që sjell është publiciteti i aktivitetit të subjekteve të licencuara të lojërave të fatit në median audiovizive per kategoritë “Baste sportive online”, “Lotari Kombëtare” dhe “Bingo televizive” në kufizim oraresh, si dhe publiciteti pë kategorinë “Baste sportive online” në vendet ku zhvillohen aktivitetet sportive, si dhe e drejta që kanë këto subjekte për të qenë sponsor në skuadrat sportive”.

Kushtet e licencimet:

Në nenin 10, të projektligjit parashikohet kriteret e licencimit të subjekteve të cilët do të aplikojnë për t’u pajisur me licencë në kategorinë “Baste sportive online”. ndër kriteret kryesore janë që subjekti që do të licencohet duhet të ketë një kapital themeltar jo më pak se 20 000 000 (njëzet milionë) lekë. Kompania duhet të ketë përvojë në fushën e lojërave të fatit ne jo me pak se 3 shtete të BE/OECD dhe per jo me pak se 3 vjet, të ketë kapacitetet e duhura financiare, administruese, organizative dhe besueshmërinë e aplikantit për t’u angazhuar me sukses në projekte të tilla. Një kriter i veçant është fakti që asnjë prej aksionerëve nuk duhet të kenë qenë të dënuar penalisht, nuk duhet të jenë në proces gjyqësor për vepra penale, nuk duhet të jetë në proces ekzekutimi të detyrueshëm për detyrime pasurore të pashlyera. Subjekti aplikues nuk ka detyrime tatimore të pashlyera.

Pse po rikthehen bastet sportive

Qeveria e argumenton rikthimin e basteve duke nënvizuar se me ndalimin e tyre në vitin 2018 ky aktivitet u kanalizua të ushtrohej në të zezë.

“Nga ana e Autoritetit të Mbikëqyrjes së Lojërave të Fatit në kuadër të ushtrimit të detyrave të tij funksionale janë ushtruar kontrolle në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë për vitet 2019, 2020, 2021 dhe 2022 në total 1421 kontrolle nga ku janë realizuar konfiskime, procedime penale dhe masa administrative me gjobë për 135 subjekte dhe individ që operonin në mënyrë të jashtëligjshme në tregun e lojërave të fatit. Gjithashtu nga ana e AMLF-së janë raportuar 4035 adresa bastesh të paligjshme pranë AKEP më qëllim mbylljen e këtyre adresave”, thuhet në relacion.

Duke pasur parasysh këtë situatë është marrë iniciativa e rikthimit të kategorisë së Basteve Sportive në tregun e lojërave të fatit vetëm në formën e Basteve Sportive Online.

Projektligji ndër të tjera propozon si më poshtë:

Rishikimin e mënyrës së licensimit duke parashikuar kritere më të forta për organizatorët e lojrave të fatit;
Sigurimi i platformave online të sigurta;
Sigurimi i mënyrës së regjistrimit të çdo lojtari që luan baste sportive duke patur në kontroll çdo informacion dhe shumë të luajtuar;
Kryerjen e pagesave vetëm nëpërmjet agjentëve financiare;
Krijimin e komisionit të licensimit si një struktuvë vendimarrëse kolegjiale për licencimin e subjekteve që do të ushtrojnë aktivitet ne fushen e lojërave të fatit;
Sigurimi i mbrojtjes së lojtarit, jo vetëm nëpërmjet programeve sociale por dhe nëpërmjet fondit të garancisë për lojtarët; Për krijimin e garancive për fituesit e lojërave të fatit, organizatori i kategorisë “Baste sportive online” është i detyruar të ngurtësojë një fond prej 120 000 000 (njëqin e njëzet milionë) lekësh, por jo më pak se 5% e shumave të luajtura nga lojtarët brenda një viti ushtrimor paraardhës, në një llogari të veçantë bankare, në favor të Ministrisë së Financave, i cili zhbllokohet vetëm me urdhër të ministrit përgjegjës për financat.

POSTIME TË NGJASHME

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

NJOFTIME TË NDRYSHME

MË SHUMË LAJME

%d bloggers like this: